Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 21:59

MTBF Mean Time Between Failures (Μέσος Χρόνος Μεταξύ Αστοχιών)

Ο ΜΧΜΑ (MTBF) ορίζεται ως ο Μέσος Χρόνος Μεταξύ Αστοχιών κάποιου συστήματος. Ο ΜΧΜΑ είναι μέλος ενός συστήματος, το οποίο προϋποθέτει ότι αυτό που έχει αστοχήσει θα επισκευαστεί άμεσα (Μέσος Χρόνος Μεταξύ Επισκευών - ΜΧΜΕ / MTTR).

Ο ΜΧΜΕ, σε αντίθεση με το Μέσο Χρόνο Προς την Αστοχία (ΜΧΠΑ - MTTF) μετράει το μέσο χρόνο προς την αστοχία αλλά με την προϋπόθεση ότι το χαλασμένο σύστημα δε θα επισκευαστεί. Η πρόβλεψη του ΜΧΜΑ είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην ανάπτυξη των προϊόντων.

Οι μηχανικοί που ασχολούνται με την αξιοπιστία και το σχεδιασμό, συχνά ενσωματώνουν κάποιο λογισμικό αξιοπιστίας για να υπολογίσουν το ΜΧΜΑ των προϊόντων σύμφωνα με ποικίλα πρότυπα και μεθόδους.

Invitro Manufacture

Η IVM έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει την εταιρεία σας να αποφύγει τις αδικαιολόγητες εκτός λειτουργίας ώρες του εξοπλισμού σας, να εξοικονομήσετε ενέργεια, να αυξήσετε το μέσο χρόνο μεταξύ αστοχίας των μηχανημάτων, να μειώσετε τα ατυχήματα και πολλά άλλα.

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν την υπέρυθρη θερμογραφία, την ανάλυση αερόφερτων και δομικών υπερήχων καθώς και την ανάλυση κραδασμών.

περισσότερα...

Tags

Search